Regulamin księgarni internetowej Big Book Cafe

Wstęp

Ten oto regulamin stanowi wskazówkę dla P.T. Klientów, jak kupować książki i literackie gadżety (zwane dalej towarami) w naszej księgarni oraz określa, jakie przy tym będziemy stosowali zasady i terminy. W razie wątpliwości będzie on interpretowany na Państwa korzyść.

 

Informacje ogólne

Sprzedawcą jest

Fundacja „Kultura nie boli"
ul. Dąbrowskiego 81
02-503 Warszawa
NIP 5213639154
Regon 146359937


Kontakt do nas we wszelkich sprawach

Big Book Cafe
ul. Dąbrowskiego 81
02-503 Warszawa

sklep@ksiegarnia.bigbookcafe.pl
tel. 504 048 012

 

Składanie zamówień

- do zakupu towarów na naszej stronie wskazane jest założenie konta klienta, możliwe jest także złożenie zamówienia bez rejestracji, w każdym przypadku z podaniem danych kontaktowych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres email, nr telefonu, które są dla  niezbędne do właściwej realizacji zamówienia, 

- informacje zawarte na stronie internetowej www.ksiegarnia.bigbookcafe.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Złożone za pośrednictwem strony zamówienia wymagają akceptacji ze strony księgarni, która powinna nastąpić w terminie dwóch dni roboczych (tzn. od poniedziałku do piątku), w szczególności chodzi przy tym o sprawdzenie dostępności zamówionych towarów i możliwość ich sprawnej przesyłki pod wskazany adres,

- poprawnie złożone zamówienie zostanie potwierdzone w wiadomości na adres e-mail, wysyłka nastąpi nie później niż po upływie dwóch dni roboczych od weryfikacji dostępności zamówionych towarów,

- w przypadku braku towarów wskazanych w zamówieniu niezwłocznie skontaktujemy się z propozycją modyfikacji zamówienia, w razie niemożliwości realizacji części lub całości zamówienia, zwrócimy odpowiednio część lub całość otrzymanej zapłaty za te towary,

- w razie wysyłki zamówienia poza granice Polski, warunki, termin i cena wysyłki są negocjowane indywidualnie,

- dostawa odbywa się zgodnie ze wskazaniem zamawiającego

- w razie wskazania odbioru osobistego, odbędzie się to w kawiarni Big Book Cafe ul. Dąbrowskiego 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-21 oraz w soboty i niedzielę, w godzinach 10-20. W takim przypadku zamówienie będzie oczekiwało 14 dni na odbiór, a po upływie tego terminu zostanie anulowane.

 

Płatności

- proponujemy płatności online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Możliwe formy płatności to szybki przelew internetowy oraz BLIK.

- w razie odbioru osobistego, kartą lub gotówką na miejscu,

- akceptując niniejszy regulamin, zgadzacie się Państwo na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej,

 

Zwroty i reklamacje

- klienci będący konsumentami w świetle obowiązującego prawa mają możliwość zwrotu zakupionych na odległość towarów w ciągu 14 dni od dnia odebrania zamówienia,

- aby skorzystać z tego prawa niezbędne jest przesłanie przed upływem tego terminu oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy, ze wskazaniem numeru zamówienia na adres mail: sklep@ksiegarnia.bigbookcafe.pl, lub adres pocztowy: Big Book Cafe, ul. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa, tel. 790 606 875, najlepiej na formularzu, który znaleźć można klikając w następujący link: pobierz formularz zwrotu

- zwracane towary powinny zostać odesłane niezwłocznie na adres: Big Book Cafe, ul. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, zapakowane w sposób zapewniający im bezpieczeństwo w czasie transportu, koszty przesyłki zwrotnej ponosi księgarnia, mogą też w tym terminie zostać dostarczone osobiście, 

- w razie zwrotu towaru zniszczonego, niepełnowartościowej, księgarnia zastrzega możliwość proporcjonalnej obniżki zwracanej kwoty,

- w przypadku niezgodności towaru z umową, każdy ma prawo do reklamacji na zasadach ogólnych, 

- w przypadku gdy produkt ma wadę, możecie państwo:
* żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo
* złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
* złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że wada w takim przypadku jest wadą istotną.

- reklamacje na piśmie proszę kierować na adres mail: sklep@ksiegarnia.bigbookcafe.pl, lub adres pocztowy: Big Book Cafe, ul. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa, tel. 790 606 875

- w razie uwzględnienia reklamacji, lub odstąpienia od umowy, prosimy o przesłanie wadliwego towaru na adres: Big Book Cafe, ul. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa, tel. 790 606 875, sprzedawca ponosi wtedy koszty takiej przesyłki.

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Kultura nie boli”.

Fundacja "Kultura nie boli" w oparciu o umowę powierzenia danych powierza do przetwarzania dane osobowe klientów i użytkowników księgarni internetowej Big Book Cafe firmie Dreamcommerce, na platformie, której działa nasza księgarnia internetowa.

Dreamcommerce zapewnia ochronę powierzanych mu przez Fundację "Kultura nie boli" do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także, od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).

Dreamcommerce stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

 

Polityka prywatności

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” klienci posiadający konto w naszej księgarni mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

Weryfikacji danych można dokonać także poprzez wysłanie maila na adres sklep@ksiegarnia.bigbookcafe.pl

Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych w każdym czasie.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

Ogólne zasady prawa

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności (i) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02), (ii) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30). 

Wszelkie spory wynikłe z korzystania z naszej księgarni rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla naszej siedziby 

Regulamin wchodzi w życie od 23 lipca 2020 r.


 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl