Regulamin księgarni internetowej Big Book Cafe

Wstęp

Ten oto regulamin stanowi wskazówkę dla P.T. Klientów, jak kupować książki i literackie gadżety (zwane dalej towarami) w naszej księgarni oraz określa, jakie przy tym będziemy stosowali zasady i terminy. W razie wątpliwości będzie on interpretowany na Państwa korzyść.

I. Informacje ogólne

1. Sprzedawcą i właścicielem księgarni internetowej www.ksiegarnia.bigbookcafe.pl jest Fundacja „Kultura nie boli" z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa, NIP 5213639154, Regon 146359937.

2. Kontakt do nas we wszelkich sprawach

Big Book Cafe
ul. Dąbrowskiego 81
02-503 Warszawa
sklep@ksiegarnia.bigbookcafe.pl
II. Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać tylko poprzez stronę internetową www.ksiegarnia.bigbookcafe.pl

2. Do złożenia zamówienia i zakupu towarów na naszej stronie wskazane jest założenie konta klienta, możliwe jest także złożenie zamówienia bez rejestracji, w każdym przypadku z podaniem danych kontaktowych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres email, nr telefonu, które są dla niezbędne do właściwej realizacji zamówienia

3. Zamówienia w naszej księgarni internetowej można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 17.00, soboty, niedziele oraz święta realizowane będą począwszy od najbliższego dnia roboczego

4. Informacje zawarte na stronie internetowej www.ksiegarnia.bigbookcafe.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Złożone za pośrednictwem strony zamówienia wymagają akceptacji ze strony księgarni, która powinna nastąpić w terminie dwóch dni roboczych (tzn. od poniedziałku do piątku), w szczególności chodzi przy tym o sprawdzenie dostępności zamówionych towarów i możliwość ich sprawnej przesyłki pod wskazany adres,

5. Poprawnie złożone zamówienie zostanie potwierdzone w wiadomości na adres e-mail, wysyłka nastąpi nie później niż po upływie trzech dni roboczych od weryfikacji dostępności zamówionych towarów,

6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

7. W przypadku braku towarów wskazanych w zamówieniu niezwłocznie skontaktujemy się z propozycją modyfikacji zamówienia, w razie niemożliwości realizacji części lub całości zamówienia, zwrócimy odpowiednio część lub całość otrzymanej zapłaty za te towary

8. Wszystkie ceny objęte ofertą są cenami brutto i zawierają podatek VAT

9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu naszej księgarni internetowej

III. Płatności

1. Dostępne są następujące formy płatności online:

- szybki przelew internetowy
- BLIK
- Apple Pay
- płatność kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
- płatność za pośrednictwem konta PayPal

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną w zakresie szybkiego przelewu elektonicznego, BLIK oraz płatności kartą jest Blue Media S.A

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatność online drogą elektroniczną za pośrednictwem usługi PayPal jest..

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

5. Akceptując niniejszy regulamin, zgadzacie się Państwo na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej

IV. Formy i koszty dostawy

1. Dostępne są następujące formy dostawy:

- kurier Inpost
- paczkomat Inpost
- odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego

2. Dostawa odbywa się zgodnie ze wskazaniem zamawiającego

3. Koszty przesyłki są uzależnione od wybranej formy dostawy umieszczonej na stronie naszej księgarni oraz aktualnego cennika firm kurierskich

4. W razie wysyłki zamówienia poza granice Polski, warunki, termin i cena wysyłki są negocjowane indywidualnie za pośrednictwem adresu mailowego sklep@ksiegarnia.bigbookcafe.pl

5. W razie wskazania odbioru osobistego, odbędzie się to w kawiarni Big Book Cafe ul. Dąbrowskiego 81, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 9-20. W takim przypadku zamówienie będzie oczekiwało 14 dni na odbiór, a po upływie tego terminu zostanie anulowane. Odbiór osobisty upoważnia od bezpłatnego odbioru przesyłki.

V. Odstąpienie od umowy, zwroty i reklamacje

1. Klienci będący konsumentami, którzy zawarli umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni

2. Aby skorzystać z tego prawa niezbędne jest przesłanie przed upływem tego terminu paragonu bądź faktury oraz oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy, ze wskazaniem numeru zamówienia na adres mail: sklep@ksiegarnia.bigbookcafe.pl, lub adres pocztowy: Big Book Cafe, ul. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa, tel. 790 606 875, najlepiej na formularzu, który znaleźć można klikając w następujący link: pobierz formularz zwrotu

3. Zwracane towary powinny zostać odesłane (lub odwiezione po uzgodnieniu ze sprzedawcą) niezwłocznie na adres: Big Book Cafe, ul. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, zapakowane w sposób zapewniający im bezpieczeństwo w czasie transportu, koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient, mogą też w tym terminie zostać dostarczone osobiście.

4. W razie zwrotu towaru zniszczonego, niepełnowartościowej Sprzedający zastrzega możliwość proporcjonalnej obniżki zwracanej kwoty.

5. Nasza księgarnia odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego. Rękojmia na zakupiony towar obowiązuje przez okres 2 lat.

6. W przypadku gdy produkt ma wadę, możecie państwo:
- żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że wada w takim przypadku jest wadą istotną.
7. Reklamacje na piśmie proszę kierować na adres mail: sklep@ksiegarnia.bigbookcafe.pl, lub adres pocztowy: Big Book Cafe, ul. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa.

8. W razie uwzględnienia reklamacji, lub odstąpienia od umowy, prosimy o przesłanie wadliwego towaru na adres: Big Book Cafe, ul. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Kultura nie boli” z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 81, 02-503, NIP 5213639154, Regon 146359937

2. Fundacja "Kultura nie boli" w oparciu o umowę powierzenia danych powierza do przetwarzania dane osobowe klientów i użytkowników księgarni internetowej Big Book Cafe firmie Dreamcommerce, na platformie, której działa nasza księgarnia internetowa. Dreamcommerce zapewnia ochronę powierzanych mu przez Fundację "Kultura nie boli" do przetwarzania danych osobowych.

3. Dreamcommerce stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

4.Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

5. Dane przekazywane są nam przez Klientów podczas składania zamówień, zakładania konta, w wyniku korespondencji związanej z transakcjami dokonywanymi przez Klientów w naszej księgarni internetowej ksiegarnia.bigbookcafe.pl

6. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

VI Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Kultura nie boli” z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 81, 02-503, NIP 5213639154, Regon 146359937

2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu:
- realizacji zamówień - zawierania umów sprzedaży
- wystawiania dokumentów związanych z transakcjami (dokumenty finansowe, kurierskie, dokumentacja transakcji
- komunikacji związanej z realizacją i obsługą zamówień
- monitoringu płatności za zakupione towary
- obsługi reklamacji i innych roszczeń (zwroty, rękojmia)
- dostarczanie treści reklamowych, promocyjnych, w tym wysyła newslettera - wyłącznie w przypadku jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu treści

3. Dane są przekazywane dobrowolnie.

4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania

5. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” klienci posiadający konto w naszej księgarni mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

6. Weryfikacji danych można dokonać także poprzez wysłanie maila na adres sklep@ksiegarnia.bigbookcafe.pl, pisząc na adres Fundacja "Kultura nie boli", Big Book Cafe, ul. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa

7. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy Fundacji "Kultura nie boli". Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być jedynie podmioty zewnętrzne, w związku z usługami, jakie te podmioty świadczą na rzecz Fundacji "Kultura nie boli", w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług (poczta, firmy kurierskie, operatorzy płatności).

8. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres trwania umowy, do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

9. Zgodę na przetwarzane Klient może może wycofać w każdym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

10. Polityka prywatności realizowana jest zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

VII. Pliki cookies

1. Nasza księgarnia internetowa ksiegarnia.bigbookcafe.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji poza tymi, które są zawarte w plikach cookies. Korzystając z zasobów naszej księgarni online wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z poniższą polityką.

2. Fundacja "Kultura nie boli", do której należy księgarnia internetowa www.ksiegarnia.bigbookcafe.pl, informuje, że termin „cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które w czasie korzystania z niniejszego serwisu zostaną zapisane na komputerze Użytkownika. Dzięki cookies możliwe jest korzystanie ze wszystkich funkcji przewidzianych na stronie internetowej księgarnia.bigbookcafe.pl. Pliki cookies stanowią także potwierdzenie oglądania określonych treści serwisu przez Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W przeciwnym wypadku dostęp do zasobów i funkcjonalności strony jest ograniczony.

3. Nasza księgarnia internetowa wykorzystuje pliki cookies do:
- dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony
- tworzenia statystyk o korzystaniu z serwisu, umożliwiających ulepszanie i optymalizację serwisu

VI. Ogólne zasady prawa

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności (i) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02), (ii) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).

Wszelkie spory wynikłe z korzystania z naszej księgarni rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla naszej siedziby.

Regulamin wchodzi w życie od 23 lipca 2020 r. Aktualizacja 17 maja 2022 roku.

  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl